Veštenie - AKAŠA

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Veštenie„Serafíni vznešení, bytosti svetelné,
láska Vaša nech prežiari srdce moje.
Cherubíni mocní, strážiaci božskú tvár,
hnevu a zlosti postavte pevný val.
Trónovia silní, oporou buďte mi,
učte ma pevne stáť na mori, na zemi.
Panstva, Vás volám vodcov vo svete,
nech pravda riadi všetky činy moje.
Ochranné kruhy mocnosti vytvorte,
životné búrky mi prestáť pomôžte.
Cnosti zázračné po boku mi stojte,
s mocou živlov mi v diele pomáhajte
Kniežactvá, obrodu pošlete svetom,
žehnajte zemi a všetkým jej deťom.
Archanjeli  slávni, veďte ma svetlom svojim,
mierom a láskou nech dni svoje plním.
Anjel strážny, z božských sfér zaslaný,
svetlom buď, oporou, všetkých mojich dní na zemi.“

Veštenie

Jasnovidenie - pokiaľ ho sprostredkováva vyššia moc, tak je to práve za pomoci  a dohľadu Archanjela Raziela.  Jasnovidec prostredníctvom vízií vyjadruje spontánne zážitky, ktoré mu bez akejkoľvek prípravy sprostredkúva napojenie sa na konkrétnu osobu, alebo tiež podľa obrazov, ktoré vidí šiestou čakrou (tretie oko)

Jasnopočutie – nad týmto má dohlaď Archanjel Zadkiel, ktorý sprostredkúva láskyplné rady, ktoré môžete počuť vo svojej mysli, alebo od iných ľudí. Tu počujete veľmi jasne Božie vedenie, ktoré prichádza vo forme opakujúcich sa odkazov, ktoré nabádajú k zlepšeniu svojej, alebo cudzej situácie.
Tieto informácie ktoré počujete, sú láskyplné a vecné.

Jasnovedenie – nad jasnovedením bdie archanjel Uriel. Prijímate informácie pomocou myšlienok, nápadov, ktoré prichádzajú. Potom, ako poprosíme o pomoc, dostávame vedenie k určitým krokom, ktoré prinesú prospešné zmeny.

Jasnocítenie – má na starosti Archanjel Raguel, ten sprostredkúva informácie pomocou telesných pocitov a emócii. Pomôže nasmerovať k majstrom s čistou a láskyplnou energiou.


Veštenie – z latinského slova „divinare“,  v preklade by mohlo znieť ako predvídanie udalostí, dejov života ľudí a zvierat. Takýto veštec je pomocou nadprirodzených javov schopný predpovedať budúce udalosti alebo odhaľovať budúce javy. Veštec narába s osudovými znameniami, ktoré mu zložia mozaiku veštby.

Veštenie pomocou virgule
–pomocou virgule sa vieme pýtať na otázky ano / nie. Skôr sa využíva v prírode, na hľadanie energií, geopatogenity a vody.

Veštenie pomocou prútika – je to vlastne obdoba virgule, no  výhodou  je, že si ho kedykoľvek v prírode vieme zhotoviť.

Veštenie pomocou kyvadla – touto technikou sa zaoberá dnes veľa ľudí, je k nej vydanej veľa literatúry, no na skutočné používanie treba veľmi čistú myseľ. Musíme vedieť ako si informácie potvrdiť, pretože v tejto oblasti sa veľmi radi zabávajú duchovia, ktorí si robia svojim spôsobom z nás „srandu“ a udržanie čistej mysle je obtiažné.  Kyvadlo nám potvrdzuje informácie, ktoré chceme, pretože skôr ako sa ideme niečo spýtať, už vie čo  by sme chceli počuť  a na akú odpoveď čakáme.

Veštenie pomocou kariet
– tu sa používa veľa druhov kariet.  Každému priliehajú iné, no podstata je v tom, že by sa mali používať  tie s Božskou tematikou, ktoré odovzdávajú pozitíve slová a afirmácie.

Veštenie pomocou rún
- runy sú záhadné magické znaky, ktoré sa pred viac ako 2000 rokmi objavili na území severnej Európy. Historici tvrdia, že sa vyvinuli z etruského písma. Ufológovia veria, že ich ľuďom priniesli mimozemšťania. Podľa škandinávskej mytológie ich vytvoril severský boh Odin. Sú to symboly, ktoré ukazujú línie osudu a dokážu ich aj čiastočne meniť.

Veštenie z ruky - (chiromantia) je to predpovedanie budúcnosti na základe výkladu čiar na ľudskej dlani. Chiromantici tvrdia, že každý človek má na dlani 4 hlavné čiary – srdce, hlavu, osud, život a sústavu siedmich planét – Merkúra, Apolla, Saturna, Jupitera, Venuše, Marsu a Mesiaca. Veštenie z ruky sa objavovalo už v starovekom Ríme. Prvé astrologické názory splývali s veštením z ruky, a tak sú mnohí presvedčení o tom, že chiromantiu vymysleli babylonskí kňazi a preto je stará asi 4000 rokov.


Sila veštca nespočíva v tom, koľko a ako ďaleko vidí a čo dokáže predpovedať, ale v tom ako dokáže tieto svoje schopnosti ovládať a využívať pre blaho každého tu na zemi. Pretože správny veštec pokiaľ je vedený svetlom, tak toho "veľa nepovie." Nie že by nemohol, ale je upozornený, že tieto informácie nie je dobré klientovi povedať.  Veštec ktorý je vedený zhora Vás chce skôr  nasmerovať tým správnym smerom, aby ste si vyberali a tvorili realitu z vnútra svojej duše. V tomto je na mieste veta :„ Menej je niekedy viac“.

Každý je tvorcom svojho osudu sám, vždy len od neho záleží akou cestou sa poberie. Rozhodnutie je vždy na Vás. Ja môžem len dopomôcť, nasmerovať...ukázať cestu a povedať aká bude či jednoduchá alebo krásne komplikovaná výstižnym slovom - život. 
 
TOPlist
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky